Scholen

  Basisschool De Boomhut
  Basisschool De Mozaïek (+ afdeling Het Klaverblad)
  Basisschool De Toverberg
  Basisschool De Triangel
  Basisschool De Vlieger
  Basisschool De Vogelzang
  Basisschool De Wonderfluit
  Basisschool Edugo Sint-Bernadette
  Basisschool François Laurentinstituut
  Basisschool Henri D’Haese
  Basisschool Nieuwen Bosch
  Basisschool Sint-Lievenscollege
  Basisschool Sint-Salvator
  Bassischool De Toverstaf
  Bassisschool de Dialoog
  Bassisschool de Wijze Boom
  De Bollekensschool
  Freinetschool De Loods
  Freinetschool Het Eiland
  Freinetschool Het Trappenhuis
  Jenaplanschool De Feniks
  Rudolf Steinerschool
  SBS De Piramide
  Sint-Janscollege - afdeling De Krekel
  Sint-Janscollege – afdeling Heiveld
  Sint-Janscollege – afdeling Oude Bareel
  Sint-Janscollege – afdeling Visitatie
  VBD ‘t Klimrek
  VBS Gaspard de Coligny
  Victor Carpentier
  Visitatie Klimop - Montessorionderwijs
  VLOM De Buurt

Buurtorganisaties

 • De Sloep vzw
 • Intercultureel Netwerk Gent vzw
 • Jong vzw
 • SIVI - ‘t Vindcentje
 • WoninGent
 • CLB
 • OCMW Gent

Spelotheken

Onze vrijwilligers kunnen gratis spelletjes lenen bij de verschillende spelotheken in Gent. Zij leiden onze gezinnen ook toe naar de spelotheek in hun buurt.

Een overzicht van de verschillende spelotheken van Jong vzw vind je hier.

Lokaal overleg

​Om informatie-uitwisseling en samenwerking met buurtorganisaties mogelijk te maken, neemt Uilenspel deel
aan verschillende overlegstructuren,
zoals het buurtteam, stuurgroep Brede School, werkgroep jeugd, welzijnsoverleg, sociocultureel overleg
en ad hoc overleg.